Provinciale infomomenten

In november organiseert Thuis in de Toekomst een infosessie in elke provinciehoofdstad. Noteer deze data alvast in uw agenda:

Alle infosessies - uitgezonderd in Antwerpen - gaan door in het Vlaams Administratief Centrum (VAC). Enkel in Antwerpen gaat de sessie door in het Auditorium van de FOD Financiën.