Schrijf uw stad/gemeente in!

Door als stad of gemeente deel te nemen aan de Thuis in de Toekomst campagne, ontvangt u een rapport met informatie van deelnemers uit uw gemeente, krijgt u inzicht in wat leeft bij de inwoners en waar (beginnend) draagvlak bestaat voor verandering en actie. U engageert zich om vervolgens ook aan de slag te gaan met deze resultaten. Schrijf hier uw stad of gemeente in!